Harmonie St. Michaël Heemstede
Harmonie St. Michaël - Trompstraat 26 2014 BJ Haarlem - .secretariaat@stmichael-heemstede.nl - 023-542 17 03

Donateur worden?

Wilt u donateur worden van Harmonie St. Michaël? Daar zijn we heel blij mee! Voor een bijdrage van € 20,00 bent u al donateur, maar meer bijdragen mag natuurlijk ook. Als donateur wordt u door ons op de hoogte gehouden van onze activiteiten en krijg u 1x per jaar vrijkaarten voor een concert. Daar hebben we allemaal voordeel bij, toch? Mail naar secretariaat@stmichael-heemstede.nl om u nu meteen aan te melden als donateur van Harmonie St. Michaël.

Stichting

Eind 2012 is de stichting Vrienden van Harmonie St. Michaël opgericht. Deze stichting zet zich in voor het aanschaffen en beschikbaar stellen van instrumenten, het aanschaffen en beschikbaar stellen van uniforme kleding en financiële ondersteuning bieden bij bijzondere optredens. De stichting Vrienden van Harmonie St. Michaël is hiervoor aangewezen op giften van donateurs, sponsoren en andere instellingen. U kunt uw donatie overmaken op het hieronder vermelde rekeningnummer van de stichting. rekeningnummer NL09INGB0006477809 t.n.v. Stg. Vrienden van Harmonie St. Michael o.v.v. donatie
Vrienden