Harmonie St. Michaël Heemstede
Harmonie St. Michaël - Trompstraat 26 2014 BJ Haarlem - .secretariaat@stmichael-heemstede.nl - 06-14193587
Informatie

Adressen

Bestuur:

Voorzitter: Willeke van der Stuijt voorzitter@stmichael-heemstede.nl Secretaris: Charlotte van der Stuijt secretariaat@stmichael-heemstede.nl vacature Penningmeester: John Diependaal penningmeester@stmichael-heemstede.nl Bestuursleden: Henk Spook Ben van der Goes Mariëlle Castelein Informatie: info@stmichael-heemstede.nl

Secretariaat:

Harmonie St. Michaël Charlotte van der Stuijt: secretariaat@stmichael-heemstede.nl

Klijn Örkest:

Informatie/Boekingen Annemarie Lammers klijnorkest@stmichael-heemstede.nl

Rekeningnummer:

NL44 INGB 0000138035 t.n.v. Harmonie St. Michael Heemstede

Commissies:

Programmacommissie Commissie PR & marketing Concertcommissie Commissie middelen Commissie ontspanning Commissie instaporkest Commissie Klijn Örkest